Medezeggenschap

Het jaar 2018 stond voor de medezeggenschap in het teken van de verkiezingen voor de ondernemingsraden en zogeheten onderdeelscommissies. Het opkomstpercentage was hoog, ruim 60% van de medewerkers heeft een stem uitgebracht. De leden van de medezeggenschap zijn voor de periode 2018-2021 gekozen. In 2018 heeft NS samen met de medezeggenschap en de vakbonden informele thematafels ingericht over 8 thema’s die van belang zijn voor de toekomst van NS. In deze thematafels zijn ideeën verzameld over bijvoorbeeld onderwerpen als de missie/visie van NS, arbeid van de toekomst en financiën.