10) Verbonden partijen

De transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van het arms length-principe.

Alle geplaatste aandelen zijn in handen van de Staat. Een significante transactie met een aan de Staat gelieerde onderneming (Dienst Uitvoering Onderwijs) betreft de opbrengsten van de studentenkaart (eerste halfjaar 2019: € 230 miljoen, eerste halfjaar 2018: € 226 miljoen).

Met ProRail BV, een aan de Staat gelieerde onderneming, vinden de volgende transacties plaats:

De gebruiksvergoeding voor de Nederlandse infrastructuur bedroeg in het eerste halfjaar 2019 € 167 miljoen (eerste halfjaar 2018: € 157 miljoen).

Verder hebben er geen significante transacties plaatsgevonden met verbonden partijen.