Financiën in het kort

In 2018 bedroegen de opbrengsten van NS € 5.926 miljoen, een groei van 15,7%. NS investeerde afgelopen jaar € 898 miljoen, vooral in de aanschaf van nieuwe treinen en modernisering van treinen. NS realiseerde een resultaat uit bedrijfsactiviteiten van € 195 miljoen (2017: € 57 miljoen*) met een bijbehorende nettowinst over 2018 van € 106 miljoen (2017: € 46 miljoen*). Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten, geschoond voor bijzondere baten en lasten, bedroeg € 205 miljoen, een stijging van € 74 miljoen vergeleken met 2017 (€ 131 miljoen).

(in miljoenen euro’s)

2018

2017*

Opbrengsten

5.926

5.121

Bedrijfslasten

5.745

5.084

 

181

37

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

14

20

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

195

57

Nettofinancieringsresultaat

-14

-5

Resultaat voor winstbelastingen

181

52

Winstbelasting

-65

-5

Minderheidsbelang derden

-10

-1

Resultaat over de verslagperiode

106

46

  • * Cijfers 2017 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast

Winst-en-verliesrekening 2018