Bedrijfsopbrengsten

De opbrengsten bedroegen € 5.926 miljoen in 2018 ten opzichte van € 5.121 miljoen in 2017, een stijging van 15,7 %. Het grootste deel van deze stijging, te weten € 574 miljoen, is veroorzaakt door de start van de concessie West Midlands in het Verenigd Koninkrijk eind 2017. Het eerste volledige jaar van deze concessie is 2018.   

Opbrengsten 2017

5.121

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per trein in NL

85

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per bus in NL

-129

Stationsontwikkeling en -exploitatie in NL

14

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per trein in het Verenigd Koninkrijk

721

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per bus in het Verenigd Koninkrijk

3

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per trein in Duitsland

111

Opbrengsten 2018

5.926

Opbrengsten Nederland (2018 € 3.102 miljoen, 2017 € 3.132 miljoen)

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per trein in Nederland

De opbrengsten gerelateerd aan het vervoer per trein namen toe met 3,5% tot € 2.527 miljoen (2017 € 2.441). Als rekening wordt gehouden met het vervallen van de concessies Zwolle-Enschede en Zwolle-Kampen, die NS niet meer uitvoert in 2018, bedroeg de omzetstijging 5,2%. De jaarlijkse prijsindexatie (1,2%) en volumegroei/groei van het aantal reizigerskilometers (2,4%) droegen onder andere bij aan deze groei. Daarnaast zien we ook een toename in de opbrengsten in de spits en in de eerste klas, waar een hogere gemiddelde opbrengst wordt gerealiseerd. NS realiseerde hogere opbrengsten door vooral meer opbrengsten van losse reizen (+6,0%) in zowel de sociaal-recreatieve als de forensenmarkt. Daarnaast groeiden de opbrengsten uit verkoop van abonnementen, zowel sociaal recreatief als in de zakelijke markt, waarbij de zakelijke markt voor de grootste groei verantwoordelijk is. De opbrengsten uit de OV-studentenkaart is ten gevolge van de genoemde vervallen concessies voor NS iets gedaald; gecorrigeerd voor deze concessiewissel is er sprake van een lichte groei (1,0%). De aantrekkende economie, de gestegen koopkracht en de (dal)gerichte marketingacties hadden een positieve impact op de opbrengsten. Het aantal werkzame personen in Nederland, belangrijk voor het spitsvervoer, groeide in 2018 met 2,2%.

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per bus in Nederland

De opbrengsten gerelateerd aan vervoer per bus in Nederland waren in 2018 nihil (2017 € 129 miljoen) doordat per 31 augustus 2017 Qbuzz is verkocht aan Bus Italia.

Opbrengsten stationsontwikkeling en -exploitatie in Nederland

De opbrengsten uit stationsontwikkeling en -exploitatie in Nederland zijn in 2018 met € 14 miljoen toegenomen tot € 576 miljoen. Dit betreft hogere huuropbrengsten door het in concessie geven van de retailformules Hema, Broodzaak en Shakies aan derden en een Like for Like stijging van de retailomzet van de retailformules die wij zelf exploiteren, onder andere Kiosk en AH-to-Go. De positieve economische ontwikkeling alsmede de renovatie en vernieuwing van een aantal stations, zoals Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal, hebben bijgedragen aan deze groei.

Opbrengsten UK (2018 € 2.467 miljoen, in 2017 € 1.743 miljoen)

Opbrengsten gerelateerd aan het vervoer per trein in het Verenigd Koninkrijk

De opbrengsten gerelateerd aan het vervoer per trein in het Verenigd Koninkrijk door Abellio zijn in 2018 met 49% gestegen, waarvan autonoom 10%, bij vergelijking van de omzet in Britse ponden. De opbrengsten omgerekend in euro’s bedraagt € 2.267 miljoen en zijn met € 721 miljoen gestegen vergeleken met 2017 (€ 1.546 miljoen). De opbrengsten van de per 10 december 2017 gestarte concessie West Midlands zijn mee geconsolideerd (2018 € 611 miljoen, 2017 € 37 miljoen). Daarnaast vertoonden de concessies Greater Anglia en ScotRail een autonome groei van ruim 10%. De gemiddeld lagere koers van de Britse pond in 2018 ten opzichte van de gemiddelde koers van 2017 had een negatief effect op de opbrengsten in euro’s van € 23,8 miljoen en drukte daarmee de vergelijkbare groei in euro’s met ruim 1%. Merseyrail, de joint venture met Serco waarin Abellio een 50% belang heeft, realiseerde een omzetgroei van ruim 5% in euro’s.

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per bus in het Verenigd Koninkrijk

De opbrengsten gerelateerd aan het vervoer per bus in het Verenigd Koninkrijk door Abellio zijn licht toegenomen van € 216 miljoen in 2017 naar € 219 miljoen in 2018. Hierin is tevens het vervangend busvervoer verantwoord dat wordt verzorgd door de treinbedrijven van Abellio in het Verenigd Koninkrijk indien er verstoringen optreden in de dienstregeling.

Opbrengsten Duitsland (2018 € 357 miljoen, in 2017 € 246 miljoen)

In Duitsland heeft Abellio € 111 miljoen hogere opbrengsten gerealiseerd. De groei komt met name voort uit de volledige consolidatie van WestfalenBahn per 6 december 2017 door uitbreiding van het aandelenbelang van 25% naar 100% (effect € 86,3 miljoen). De resterende stijging in opbrengsten wordt vooral veroorzaakt door de start van de concessies DISA en RRX op 9 december 2018 (effect € 11,6 miljoen) en autonome groei.