NS Gedragscode

NS kent de volgende kernwaarden: wij zijn open en betrouwbaar, wij gaan voor resultaat en wij willen vooruit. Deze waarden zijn de basis van wat we doen en wat reizigers van ons mogen verwachten. De NS Gedragscode is in lijn met de OECD-richtlijnen en geeft NS medewerkers hierbij een leidraad voor het maken van afwegingen en bewuste keuzes in uiteenlopende, soms lastige situaties. NS vraagt bij medewerkers op verschillende manieren aandacht voor de gedragscode en integer werken, zoals een e-learning en een spel waarmee medewerkers onderling of in teamverband dilemma’s in hun werk kunnen bespreken. Verder biedt de NS Gedragscode een basis voor de behandeling van integriteitsmeldingen en de uitvoering van integriteitsonderzoek.