Algemeen klantoordeel

Februari 2020

Vanwege de corona-maatregelen en de impact daarvan op onze bedrijfsvoering, deelt de overheid met NS het inzicht dat rapporteren over prestaties in deze uitzonderlijke tijd zijn beperkingen kent. Dat heeft ons doen besluiten om met ingang van maart 2020 geen maand- en kwartaalrapporten op te stellen voor externe verantwoording.

89%
p-waarde 88%
2019
87%

Sociale veiligheid

91

Score boven p-waarde Score onder p-waarde
Controle
Klantoordeel
KPI
Weging
Punctualiteit
85%
92%
9%
Zitplaats
81%
94%
19%
Reisinformatie
90%
86%
4%
Waardering
Klantoordeel
KPI
Weging
Gastvrijheid
89%
52%
9%
Reinheid
71%
81%
4%
Contactbeleving
83%
85%
9%
Vrijheid
Klantoordeel
KPI
Weging
Stations
74%
76%
18%
Drempelloos
88%
nnb
10%
Tijdsbesteding
87%
85%
13%