Algemeen klantoordeel

Februari 2020

89%
p-waarde 88%
2019
87%

Sociale veiligheid

91

Score boven p-waarde Score onder p-waarde
Controle
Klantoordeel
KPI
Weging
Punctualiteit
85%
92%
9%
Zitplaats
81%
94%
19%
Reisinformatie
90%
86%
4%
Waardering
Klantoordeel
KPI
Weging
Gastvrijheid
89%
52%
9%
Reinheid
71%
81%
4%
Contactbeleving
83%
85%
9%
Vrijheid
Klantoordeel
KPI
Weging
Stations
74%
76%
18%
Drempelloos
88%
nnb
10%
Tijdsbesteding
87%
85%
13%