2018 in een notendop

  Voorwoord van de president-directeur

  Activiteiten in Nederland

  Resultaten 2018

  Activiteiten in het buitenland

  Abellio

  De strategie van Abellio

  NS Groep

  Corporate Governance

  Reikwijdte en verslaggevingscriteria

  GRI-tabel

  Jaarrekening

  Overige gegevens

  Tien jaren NS

  Begrippenlijst