Vooruitblik

Voor 2019 hebben we de ambitie om zo goed mogelijk te presteren, ook met het oog op de midterm review, door de reiziger op 1, 2 en 3 te blijven zetten.

Nieuwe strategie

Om ervoor te zorgen dat Nederland bereikbaar blijft, hebben we in 2018 onze nieuwe toekomstvisie en missie vormgegeven. Vanuit de nieuwe missie en visie werken we de strategie voor Nederland vanaf 2020 uit. In 2018 werkten we aan de strategische richtingen voor NS in Nederland, de uitwerking van de strategische keuzes vindt medio 2019 plaats, waarna we Spoorslags Beter in 2020 over laten gaan in de nieuwe strategie.

Concessie

In 2019 willen we de huidige prestaties vasthouden en waar mogelijk verbeteren. Dat is de beste garantie dat mensen blijven kiezen voor de trein. De HSL-Zuid blijft in 2019 aandacht vragen. Samen met ProRail blijven we werken aan verbeteringen, binnen de mogelijkheden van het systeem en de treinen. Daarnaast gaan we gewoon door met investeren in verbeteringen voor de reiziger. Zo werken we aan een landelijke uitrol van de de ZitplaatsZoeker in de NS-app. Die geeft nu nog op enkele trajecten aan waar in de trein nog lege zitplaatsen te verwachten zijn. Door de toenemende reizigersaantallen lopen we wel tegen de grenzen aan van de capaciteit van de infrastructuur en kan de beschikbaarheid van opstel- en behandelcapaciteit (op den duur) voor beperkingen zorgen. We werken samen met ProRail aan maatregelen om dit - waar mogelijk - tegen te gaan. Een andere verbetering is dat we in 2019 bij een verstoring treinreizigers alternatieve reismogelijkheden willen geven.
In 2019 neemt de reizigersgroei op de HSL-Zuid naar verwachting verder toe. In 2019 realiseren we een capaciteitsuitbreiding van bijna 20% door het toevoegen van één extra trein per uur sinds december 2018 en het sinds begin 2019 uitbreiden met een extra rijtuig van elke Intercity direct.

Internationaal

Eurostar en NS zijn in gesprek met de betrokken autoriteiten om het wettelijk kader voor paspoortcontrole in Nederland overeen te komen. Eurostar heeft daarnaast aangekondigd dat er vanaf juni 2019 dagelijks een derde trein bijkomt tussen Amsterdam en Londen. NS heeft in 2018 een snelle verbinding tussen Amsterdam en Berlijn op de agenda gezet. In 2019 willen we dit plan met Deutsche Bahn en overheden verder onderzoeken.

Nieuwe treinen

Sinds december 2018 komen de eerste van 206 nieuwe Sprinters van de Spaanse treinfabrikant CAF op het spoor. Vanaf 2021 gaat de Intercity Nieuwe Generatie rijden. In 2019 komen de eerste treinen uit de fabriek en start het traject van testen, toelaten en opleiden. NS moderniseert tot en met 2020 in totaal 80 dubbeldekstreinstellen met 415 rijtuigen. De eerste vernieuwde treinen uit deze serie gaan vanaf 2021 het spoor op. Naar verwachting eind 2021 zijn ook alle 131 Sprinters van het type SLT gemoderniseerd.

Verbeteringen in dienstregeling 2020

NS heeft voor de dienstregeling 2020 een aantal verbeteringen voorgesteld bij de reizigersorganisaties en regionale overheden. Op belangrijke punten wil NS voor reizigers een kortere reistijd en een betere overstap. Ook willen we waar mogelijk het aantal treinen per uur verhogen. Zo wordt de reistijd voor Sprinterreizigers in Noord-Nederland korter en stijgt het aantal Intercity’s tussen Amersfoort en Utrecht van vier naar zes per uur. Ook komen er extra Sprinters tussen Harderwijk en Amersfoort. In de zomer wil NS niet 4, maar 6 treinen per uur naar Zandvoort aan Zee. Uit een vergelijking met de dienstregeling van 2019 blijkt dat door deze voorstellen 51.000 reizigers korter onderweg zijn en 5.500 reizigers langer. Voor ongeveer 95% van de reizigers verandert de treinreis niet of nauwelijks. De dienstregeling 2020 gaat in op zondag 15 december 2019.

Stations

Momenteel zijn 16 stations in verbouwing, waaronder Amsterdam Zuid. Almere, NS, ProRail en de provincie Flevoland startten afgelopen jaar voorbereidingen voor verbetering van station Almere Centrum en de directe omgeving van het station. In Utrecht ontwikkelt NS samen met partners de Cartesiusdriehoek: hier verrijzen vanaf 2020 circa 2.600 woningen en dit moet de meest gezonde, OV- en fietsvriendelijke wijk van Nederland worden.
Tot 2020 bouwen we nog zo’n 30 Kiosken om naar een StationsHuiskamer op met name kleinere stations door heel Nederland. Ook voorzien we 222 stations van watertappunten. Het is de bedoeling dat eind 2019 90% van alle treinreizigers in Nederland op zijn of haar reis langs een watertappuntkomt.

Buitenlandse activiteiten

Abellio UK heeft in 2018 biedingen gedaan op de Southeastern concessie (60:40 partnership met Mitsui) en op de East Midlands concessie. In 2019 volgt de uitslag. Abellio Duitsland startte in december 2018 de concessies Dieselnetz Sachsen-Anhalt en Rhein-Ruhr-Express. In 2019 volgen Stuttgarter Netz (STN), S-Bahn Rhein-Ruhr (SBRR) en Ruhr-Sieg-Netz 2 (RSN2).

Financiën

NS blijft investeren in verbeteringen voor de reiziger, maar het resultaat zal komende jaren verder moeten verbeteren om dat zelfstandig te kunnen blijven financieren. De stijging in kosten zullen we deels opvangen door een verwachte omzetgroei, maar we voeren ook resultaatverbeteringsprogramma’s uit.