Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2018

(in miljoenen euro's)

2018

2017*

    

1

Opbrengsten

5.926

5.121

2

Kosten personeel

2.166

2.033

3

Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

361

369

4

Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden

527

505

5

Geactiveerde productie eigen bedrijf

-154

-161

6

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

519

475

7

Infraheffing en concessievergoeding

1.280

930

8

Overige bedrijfslasten

1.046

933

 

Bedrijfslasten

5.745

5.084

15

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

14

20

 

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

195

57

 

Financieringsbaten

6

16

 

Financieringslasten

-20

-21

27

Nettofinancieringsresultaat

-14

-5

 

Resultaat voor winstbelastingen

181

52

9

Winstbelasting

-65

-5

 

Resultaat over de verslagperiode

116

47

    
 

Toe te rekenen aan:

  
 

De aandeelhouder van de vennootschap

106

46

 

Minderheidsbelang

10

1

 

Resultaat over de verslagperiode

116

47

  • * aangepast voor de stelselwijziging spoorwegpensioenregelingen Verenigd Koninkrijk, zoals toegelicht in Sectie 1.