2018 in een notendop

Voor NS was 2018 een jaar met goede resultaten op het hoofdrailnet. Daarmee bouwen we voort op de lijn die in 2017 is ingezet. Reizigers zijn meer tevreden en de operationele prestaties op het Nederlandse hoofdrailnet waren goed, al blijft de HSL-Zuid een uitdaging en alle aandacht vragen vanwege de infrastructuur en een software-update. Met de resultaten in 2018 werkten we toe naar de midterm review waarin de overheid onze prestaties over 2019 beoordeelt.

Onze prestaties op het hoofdrailnet

Prestatie

Realisatie 2018

Realisatie 2017

Bodemwaarde 2018

Streefwaarde 2019

Algemeen klantoordeel Binnenland HRN

86%

80%

 

74%

 

80%

Algemeen klantoordeel HSL-Zuid diensten

83%

77%

 

68%

 

73%

Klantoordeel sociale veiligheid

90%

88%

 

81%

 

83%

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HRN

92,6%

91,6%

 

88,9%

*

91,1%

Reizigerspunctualiteit 15 minuten HRN

97,7%

97,4%

 

96,7%

 

97,3%

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL-Zuid

82,5%

83,5%

 

82,1%

*

84,1%

Kwaliteit aansluitingen andere vervoerders

95,8%

95,0%

 

94,0%

*

95,6%

Zitplaatskans in de spits HRN

95,1%

95,0%

**

94,3%

 

95,5%

Zitplaatskans in de spits HSL-Zuid

94,0%

96,0%

**

91,2%

 

94,9%

Top 10 drukke treinen

2,5%

2,4%

 

4,9%

 

4,0%

Reisinformatie in de treinketen

85,0%

84,7%

*

81,4%

*

83,1%

Informatie bij ontregelingen in de trein en op het station

85,2%

83,2%

 

75,0%

 

80,0%

  • * Voor 2018 zijn enkele prestatie-indicatoren gewijzigd en is een informatie-indicator veranderd. Punctualiteit: technische verandering onderliggend meetsysteem. Kwaliteit aansluitingen: uitbreiding van 18 naar 27 stations. Reisinformatie in de treinketen: technische correcties in de berekening en verandering van referentiepunt
  • ** Het vergelijkend cijfer van Zitplaatskans in de spits HRN en HSL-Zuid is gecorrigeerd met respectievelijk 0,1% en 0,8% als gevolg van fysieke hertellingen van zitplaatsen in de trein.

Met meer treinen per dag en meer treinen die op tijd reden en met een iets grotere zitplaatskans verbeterde de treinreis voor de reiziger in 2018 op belangrijke punten. Dat was ook terug te zien in het algemene klantoordeel, dat met 6% steeg naar 86%, een record. Tussen Eindhoven en Amsterdam reden we voor het eerste jaar elke 10 minuten een Intercity. Daarnaast startten we met de stapsgewijze introductie van 118 nieuwe Sprinters met in totaal 20.000 zitplaatsen op het spoor. De komende jaren komen er nog meer nieuwe treinen in de dienstregeling, onder meer met de Intercity Nieuwe Generatie. Eind december kondigden we aan dat er nog eens 88 extra Sprinters zijn besteld. Ook op de HSL-Zuid verbeterde de klanttevredenheid door de maatregelen die in 2017 zijn ingezet, met name op de IC direct. Op de HSL-Zuid verslechterden de prestaties ten opzichte van 2017 in punctualiteit (82,5% tegenover 83,5%) en de zitplaatskans (94,0% tegenover 96,0%).

Prestaties in 2018

Klanttevredenheid
Reizigerspunctualiteit
OV Fiets
Omzet

Abellio

Met Abellio blijft NS ervaring opdoen op de Europese spoormarkt en bereiden we ons voor op eventuele verdere liberalisering op het spoor. Met het toevoegen van West Midlands in het Verenigd Koninkrijk en de uitbreiding van ons belang van 25% naar 100% in WestfalenBahn in Duitsland eind 2017 groeide de omzet in 2018 opnieuw. De verwachting is dat deze trend zich komend jaar doorzet, wanneer Dieselnetz Sachsen-Anhalt en Rhein Ruhr Express van start zijn. ScotRail en Greater Anglia presteerden teleurstellend.

Financiën

Het is van groot belang om NS ook in de toekomst financieel gezond te houden. NS investeerde fors in onder andere nieuwe treinen en IT. Die investeringen zijn hard nodig maar moeten ook terugverdiend worden. NS is echter beperkt in de mogelijkheden om inkomsten te vergroten. Financieel heeft NS een behoorlijk jaar achter de rug. De omzet bedroeg € 5.926 miljoen, wat een stijging is ten opzichte van 2017 (€ 5.121 miljoen ). NS investeerde in totaal € 898 miljoen. De HRN-concessie-kpi’s voor 2019 zijn ook in het financieel beleid leidend voor het businessplan van NS: zo blijven we investeren in programma’s die bijdragen aan het behalen van de kpi’s, klanttevredenheid, nieuw materieel en ICT-systemen.

Onze impact

In 2018 maakten reizigers ruim 250 miljoen meer kilometers met de trein ten opzichte van 2017, waardoor onze positieve maatschappelijke impact op mobiliteit en veilig reizen ten opzichte van de auto opnieuw is verbeterd. Doordat onze treinen vanaf 2017 voor 100% op windenergie rijden, verbeterde ook onze milieu-impact en dankzij maatregelen is de negatieve impact van reistijd in drukke treinen verminderd. Uit onderzoek naar tijdsbesteding bleek dat reizigers hun tijd in de trein en op het station steeds nuttiger kunnen besteden, waardoor de negatieve waarde van reistijd afneemt.

NS in 2019

Komend jaar blijft de focus liggen op zo goed mogelijke prestaties voor onze reizigers op het hoofdrailnet. Op de HSL-Zuid is het enorm belangrijk dat alle betrokkenen scherp blijven om goede prestaties te behalen. We blijven investeren in nieuwe treinen – sinds de start van de dienstregeling 2019 komen de nieuwe Sprinters van CAF gefaseerd op het spoor.