NS als werkgever in Nederland

NS is een van de grootste werkgevers van Nederland met een sterk werkgeversmerk. Dagelijks maken we met bijna 22.000 collega’s de deur-tot-deurreis in Nederland mogelijk. In 2018 heetten we bijna 5.000 nieuwe collega’s welkom, in een vaste baan, een tijdelijke opdracht of in een baan naast studie of ander werk. Voldoende vakkundige en vitale medewerkers zijn voor NS cruciaal in het waarmaken van onze strategie. Behoud van vakmanschap, de ontwikkeling van talent en leiderschap en instroom van nieuw talent staan daarom centraal.

Onze medewerkers

  • Ultimo 2018 bestond de Nederlandse NS-populatie uit 21.011 medewerkers (18.381 fte);

  • Van alle NS-medewerkers heeft 84% een contract voor onbepaalde tijd (2017: 81%) (verdeling man/vrouw: 71/29) en 19% heeft een tijdelijk contract (verdeling man/vrouw: 46/56)

  • NS heeft 67% fulltime medewerkers (verdeling man/vrouw: 83/17) en 33% parttime medewerkers (verdeling man/vrouw: 36/64)

  • Het aandeel vrouwen bij NS is 33% (2017: 34%)

  • De gemiddelde leeftijd van medewerkers is 44 jaar (2017: 43 jaar)

  • NS heeft in 2018 een flexibele schil gehad van ongeveer 7% ingehuurd personeel.