Medewerkerbetrokkenheid

In 2018 is het tweejaarlijks medewerkerbetrokkenheidsonderzoek gehouden. Het onderzoek had een respons van 66% (ruim 14.000 deelnemers). Het tevredenheidscijfer voor werken bij het eigen bedrijfsonderdeel steeg van 7,6 naar 7,7. De tevredenheid over het werken bij NS groeide van 7,3 naar 7,5. In het onderzoek zijn voor de eerste keer drie vragen gesteld over diversiteit. Medewerkers vinden dat ze op hun werk zichzelf kunnen zijn en voelen zich op het werk geaccepteerd ( beide 4,1 op een 5-puntschaal). Het oordeel over gelijke kansen op het werk scoorde lager: 3,6. Alhoewel dit een ruim voldoende score gaan we in 2019 verbetermogelijkheden onderzoeken.