Werving

De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Het aantal vacatures stijgt, de werkloosheid daalt, vergrijzing en ontgroening nemen toe. NS merkt dit bij de werving...