ERTMS

De invoering van ERTMS kent als risico’s dat het leidt tot grote klanthinder of dat de implementatie van ERTMS niet de verwachte resultaten gaat opleveren.