2. Kosten personeel

(in miljoenen euro's)

2018

2017*

Lonen en salarissen

1.629

1.488

Premies sociale verzekeringen

205

209

Pensioenlasten toegezegde-bijdrageregelingen

107

97

Pensioenlasten toegezegde-pensioenregelingen

32

24

Overige personeelskosten

82

69

Inhuur personeel

111

146

Totaal

2.166

2.033

  • * aangepast voor de stelselwijziging spoorwegpensioenregelingen Verenigd Koninkrijk, zoals toegelicht in Sectie 1.

De gemiddelde personeelsbezetting was als volgt:

(in fte)

2018

2017

Nederland

18.734

19.897

Verenigd Koninkrijk

12.936

10.402

Duitsland

1.657

1.105

Totaal

33.327

31.404

Voor Nederland is inbegrepen de gemiddelde personeelsbezetting van Qbuzz voor 2017 van 1.139 fte.

De personeelsbezetting ultimo boekjaar was als volgt:

(in fte)

2018

2017

Nederland

18.381

18.805

Verenigd Koninkrijk

13.162

12.785

Duitsland

2.028

1.447

Totaal

33.571

33.037

Beloningen van bestuurders

(in euro's)

Basissalaris

Alternatief voor aftopping pensioenopbouw

Uitbetaling leasebedrag

Vergoeding fiscale bijtelling directieauto

Div. vergoedingen

Pensioenlasten

Totaal 2017

De heer R.H.L.M. van Boxtel

449.944

41.524

-

13.662

4.368

14.431

523.929

De heer H.L.L. Groenewegen

352.898

29.878

15.720

3.540

4.584

14.431

421.051

Mevrouw M.E.F. Rintel

352.898

32.368

2.784

3.540

4.368

14.431

410.389

Mevrouw S.M. Zijderveld

352.898

29.878

15.720

3.540

4.368

14.431

420.835

De heer T.B. Smit

265.178

22.523

-

2.655

3.276

10.823

304.455

Totaal

1.773.815

156.172

34.224

26.937

20.963

68.547

2.080.658

        
        

(in euro's)

Basissalaris

Alternatief voor aftopping pensioenopbouw

Uitbetaling leasebedrag

Vergoeding fiscale bijtelling directieauto

Div. vergoedingen

Pensioenlasten

Totaal 2018

De heer R.H.L.M. van Boxtel

460.294

42.626

-

11.093

4.368

14.677

533.058

De heer H.L.L. Groenewegen

361.014

30.713

16.920

2.738

4.368

14.677

430.430

Mevrouw M.E.F. Rintel

361.014

33.272

2.784

2.738

4.368

14.677

418.852

Mevrouw S.M. Zijderveld

361.014

30.713

16.920

2.738

4.368

14.677

430.430

De heer T.B. Smit

361.014

30.713

-

2.738

4.368

14.677

413.510

Totaal

1.904.350

168.036

36.624

22.045

21.840

73.385

2.226.280

Voor een nadere toelichting op het beloningenbeleid van de raad van bestuur wordt verwezen naar hoofdstuk Beloning van de raad van bestuur in het bestuursverslag.

Beloningen aan managers op sleutelposities (exclusief raad van bestuur)

(in euro's)

Vaste en variabele beloning

Pensioenlasten

Beëindingsvergoeding (excl. juridische kosten)

Totaal

2017

2.558.381

98.835

-

2.657.216

2018

2.346.038

125.964

-

2.472.002

Beloning commissarissen

De ten laste van de vennootschap komende beloning van de commissarissen over 2018 bedraagt in totaal € 226.053 (2017: € 205.371). De beloning bestaat uit een vast honorarium en een vergoeding voor deelname aan één of meer commissies. De specificatie van de bedragen per commissaris is als volgt:

(in euro’s)

2018

2017

G.J.A. van de Aast

45.624

44.344

Voorzitter RvC, lid risk- en auditcommissie en lid remuneratie- en nominatiecommissie

  

J.J.M. Kremers

37.734

36.673

Voorzitter risk- en auditcommissie

  

P. Rosenmöller

44.778

42.189

Voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie, lid risk- en auditcommissie (vanaf 1 juli 2018) en Vice voorzitter RvC

  

M.E. van Lier Lels

32.327

31.420

lid risk- en auditcommissie

  

J.L. Stuijt

34.146

31.420

lid remuneratie- en nominatiecommissie en lid risk- en auditcommissie (vanaf 1 mei 2018)

  

W.J. van der Feltz

31.444

19.325

(vanaf 1 mei 2017), lid risk- en auditcommissie (vanaf 1 mei 2018)

  

Totaal

226.053

205.371

De vergoedingen 2018 voor de verschillende functies (exclusief onkostenvergoeding) zijn als volgt:

(in euro's)

2018

Voorzitter RvC

37.840

Vice voorzitter RvC

33.516

Lid RvC

28.110

Voorzitter risk- en auditcommissie

8.108

Lid risk- en auditcommissie

2.703

Voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie

8.108

Lid remuneratie- en nominatiecommissie

2.703

Er zijn geen leningen, voorschotten of garantstellingen ten behoeve van leden van de raad van bestuur of commissarissen verstrekt door de vennootschap.

Alle aandelen van NV Nederlandse Spoorwegen zijn in handen van de Staat der Nederlanden. Er zijn geen rechten toegekend aan leden van de raad van bestuur, commissarissen of personeelsleden om aandelen in de vennootschap te nemen of te verkrijgen.