Reisinformatie verbeterd

Prestatie-indicator

Realisatie 2018

Realisatie 2017

Bodemwaarde 2018

Streefwaarde 2019

Informatie bij ontregelingen in de trein en op het station

85,2%

83,2%

75,0%

80,0%

NS wil reizigers meer regie geven over hun reis van deur tot deur, ongeacht het vervoermiddel of de vervoerder. Reisinformatie speelt hierin een sleutelrol. Deze informatie moet correct, frequent, tijdig, consistent en actueel zijn, zodat reizigers betere keuzes kunnen maken. Jaarlijks geeft NS meer dan 500 miljoen reisadviezen over het reizen van deur tot deur, werkzaamheden en verstoringen. In 2018 gaven we in 85% van de gevallen in de trein en op het station tijdig informatie over ontregelingen. Dat was hoger dan in 2017 (83%). Meer inzet van automatische omroep op het station heeft voor tijdigere, duidelijkere en consistentere reisinformatie gezorgd tijdens ontregelingen. De centralisatie van de teams voor de bediening van borden en omroep op het station zorgde voor een eenduidige werkwijze en hogere kwaliteit. Op basis van informatie van ProRail over bijsturing van de dienstregeling geven we reizigers bij verstoringen een prognose over de verwachte duur van de verstoring.
De actuele vertrektijden van bus, tram en metro op schermen in de OV-servicewinkels op het station zijn dit jaar op inhoud en weergave verbeterd voor een betere aansluiting op ander vervoer. Medewerkers van NS kunnen met de NS-app deur-tot-deurreisadvies verstrekken, dus ook over andere (bus)vervoerders. Eind 2018 is bovendien het contract voor treinvervangend busvervoer vernieuwd. In het nieuwe contract is het real-time volgen van de bussen opgenomen, waardoor het mogelijk wordt hierover actuele reisinformatie te verstrekken.

Verbeteringen in de NS-app

NS heeft de informatie in de NS-app in 2018 verder ontwikkeld. Op basis van persoonlijke voorkeuren van reizigers ontvangen zij voor en tijdens de reis waarschuwingen over hun traject. NS biedt in de reisplanner actuele OV-reisadviezen inclusief bus, tram en metro, naast de treinreisadviezen van station naar station. Bij een verstoring geven we treinreizigers in de app nog geen alternatieve reismogelijkheden. We willen dit in 2019 realiseren.

Reisinformatie in de treinketen

Prestatie-indicator

Realisatie 2018

Realisatie 2017

Bodemwaarde 2018

Streefwaarde 2019

Reisinformatie in de treinketen

85,0%

84,7%*

81,4%*

83,1%

  • * Voor 2018 is deze indicator gewijzigd door technische correcties in de berekening en verandering van het referentiepunt, zie de toelichting onder Resultaten 2018.

De prestatie-indicator Reisinformatie in de treinketen geeft bij treinen met een vertrekvertraging of spoorwijziging aan of de reisinformatie vijf minuten voor het werkelijke vertrek van de trein juist was. De prestatie in 2018 (85,0%) was hoger dan in 2017 (84,7%). NS heeft het afgelopen jaar actief gestuurd op tijdig melden van spoorwijzigingen en vertragingen bij de treindienstleiders. Ook zijn de reisinformatie-analisten getraind om sneller en beter tijdig te waarschuwen.