Punctualiteit op het hoofdrailnet

Prestatie-indicator

Realisatie 2018

Realisatie 2017

Bodemwaarde 2018

Streefwaarde 2019

Reizigerspunctualiteit HRN 5 minuten

92,6%

91,6%

88,9%*

91,1%

  • * Voor 2018 is deze indicatoren gewijzigd door een technische verandering in het meetsysteem, zie de toelichting onder Resultaten 2018.

NS wil dat reizigers erop kunnen vertrouwen dat zij op de geplande tijd op hun bestemming komen. Met de prestatie-indicator reizigerspunctualiteit meten we de punctualiteit, waarbij we ook kijken naar gehaalde aansluitingen. De reizigerspunctualiteit op 5 minuten voor het hoofdrailnet was nog nooit zo hoog als in 2018: 92,6% (2017: 91,6%). Een recordaantal treinreizigers kwam op tijd aan op de bestemming. Een cijfer dat samenhangt met de punctualiteit is het aantal ‘goede treindagen’, een dag waarop meer dan 90% van de treinen op tijd rijdt. Reden in 2017 de treinen op 218 dagen op tijd, in 2018 gebeurde dit op 258 dagen.
De goede scores vinden hun oorsprong in het herontwerp van de dienstregeling in 2017 en de frequentieverhoging van het aantal treinen tussen Eindhoven en Amsterdam. De introductie hiervan liep soepel dankzij de zorgvuldige voorbereiding samen met ProRail. In het algemeen verliepen de wijzigingen in de dienstregeling beter dan vorig jaar, waardoor er niet of nauwelijks sprake was van een verslechtering van de prestaties. NS heeft in 2018 bovendien innovaties getest die punctualiteit verder kunnen vergroten, zoals de instapzone, rijadvies voor machinisten en aftellers bij overwegen.

Invloed van het weer op punctualiteit

Op 18 januari leidde een zware storm tot het stilleggen van het treinverkeer omdat de veiligheid van passagiers niet meer kon worden gegarandeerd. Tussen april en augustus waren er door het warme weer storingen aan de treinen en het spoor. De punctualiteit was lokaal ook lager in februari, juli en augustus in verband met werk aan het spoor, onder andere in Zwolle, Zaandam, Weert en Gouda. Daar staat tegenover dat de gebruikelijke daling van de punctualiteit in de herfst afgelopen jaar beperkt was.

Reizigerspunctualiteit 15 minuten op het hoofdrailnet

Prestatie-indicator

Realisatie 2018

Realisatie 2017

Bodemwaarde 2018

Streefwaarde 2019

Reizigerspunctualiteit HRN 15 minuten

97,7%

97,4%

96,7%

97,3%

De Reizigerspunctualiteit 15 minuten op het hoofdrailnet was over 2018 97,7% (2017: 97,4%). Deze kpi was nog niet eerder zo hoog. Net als bij de reizigerspunctualiteit 5 minuten had de invoering van de nieuwe dienstregeling een positief effect op de punctualiteit. Ook daarna hebben we wijzigingen doorgevoerd om enkele overstapmogelijkheden te verbeteren. De routes die het laagst scoren op deze kpi, waaronder de HSL-treinen, krijgen extra aandacht. Soms kunnen kleine verbeteringen in de dienstregeling tijdens het jaar zorgen voor een verdere verbetering van de betrouwbaarheid voor de reizigers.