Financiering

De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € 937 miljoen (2017: € -10 miljoen). Dit wordt vooral verklaard door een hoger resultaat en een stijging van het werkkapitaal met € 479 miljoen (2017: € 222 miljoen daling) omdat ultimo 2018 de vooruitbetaling voor de OV-studentenkaart voor 2019 is ontvangen, terwijl het voorschot voor 2018 ontvangen is in januari 2018. In 2017 is de acuut geworden belastingverplichting in Ierland als gevolg van de overdracht van het materieel naar Nederland betaald (€ 101 miljoen).

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt € 654 miljoen (2017: € 455 miljoen). De kasstroom is opgebouwd uit investeringsuitgaven € ter grootte van € 898 miljoen. De verkoop van Traxx-locomotieven geeft een instroom van € 185 miljoen door Sale & Leaseback die is overeengekomen voor de Traxx Locomotieven. De verkoop van niet strategisch vastgoed resulteert in een instroom van € 25 miljoen.  

De netto kasinstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg € 65 miljoen (2017: € 296 miljoen instroom), door de netto opname in 2018 van een aantal leningen ter waarde van € 73 miljoen (2017: € 375 miljoen). Daarnaast is in 2018 € 8 miljoen dividend aan de Staat uitbetaald (2017 € 79 miljoen).

Bovenstaande resulteert in een positieve kasstroom van € 348 miljoen van het jaar (2017: € 169 miljoen negatief).