Onze prestaties in een brede context

Punctualiteit op een druk spoor

Uit een vergelijking tussen punctualiteit versus drukte op het spoor in 18 landen blijkt dat NS in de top drie staat. Al jarenlang deelt Nederland een toppositie met Zwitserland, ook Japan en Oostenrijk behalen een hoge punctualiteit op een heel druk spoor.

Het aantal treinkilometers is het totale volume aan verkeer over de rails (aantal treinen maal de afstand die ze afleggen). Het aantal routekilometers is de lengte van de sporen.

Benchmark

In vergelijking met andere Europese landen reizen Nederlandse treinreizigers in nieuwere treinen die vaker rijden en vaker op tijd zijn. Bovendien is NS is een van de koplopers op het gebied van duurzaamheid. De productiviteit is hoog en de prijzen voor de klanten zijn dan ook gemiddeld, terwijl NS geen subsidie krijgt. In 2019 voeren we opnieuw een benchmark uit, waarvan de resultaten deel uit zullen maken van de midterm review.

Reputatie

Onze reputatie is een indicator voor de aantrekkelijkheid van het reizen met NS. NS meet de reputatie structureel met de Reptrak-methodiek (Reputation Institute). De score is de afgelopen jaren verbeterd. Door enkele grote verstoringen, de aandacht voor agressie tegen NS-personeel, de geconstateerde onregelmatigheden bij de aanbesteding in Limburg en de parlementaire enquête Fyra eindigde in 2015 de reputatiescore op 51,9. In 2016 was een verbetering te zien in de score (55,2), die in 2017 vervolgens doorzette naar een gemiddelde score van 58,8 en in 2018 uitkwam op een gemiddelde van 61,4. De verbeterde operationele prestaties van 2017 kregen een vervolg in 2018 met hogere reizigerspunctualiteit en minder uitval, en daarmee een betrouwbaarder product voor de reiziger. De media-aandacht voor NS was iets lager in volume dan in 2017, en het sentiment over NS op social media werd meer neutraal en minder negatief. De positieve reputatie-ontwikkeling is ook zichtbaar in de ontwikkeling van het klantoordeel.

Ontwikkeling Reptrak-pulsescore NS

Duurzamer imago voor NS verder gestegen

Sinds 2017 rijden al onze elektrische treinen op windenergie. Dankzij onze inspanningen op duurzaamheidsgebied hebben we de Nederlandse consument duidelijk kunnen maken dat NS het duurzame alternatief is als ze ergens naartoe willen. Uit het onderzoek Dossier Duurzaam 2018 blijkt dat het duurzame imago van NS dit jaar wezenlijk is verbeterd. De score steeg naar 41, terwijl we de afgelopen jaren 37 punten of lager hadden. NS steeg in de lijst van duurzame bedrijven en staat daarmee op eenzelfde positie als IKEA, Philips en Albert Heijn op plaats 8 tot en met 11.
Uit Dossier Duurzaam blijkt ook dat de groep consumenten met een positieve basishouding ten opzichte van duurzaamheid groeide van 59% naar 63%. De bereidheid van deze groep om wat extra te betalen voor duurzame producten, steeg eveneens. Opvallend is verder dat hoe vaker reizigers kiezen voor de trein, hoe positiever zij NS beoordelen op mvo-thema’s. Meer dan de helft van de mensen (52%) vindt duurzaamheid een belangrijk aspect in de vervoerskeuze.

Deelname NS aan klimaatakkoord

NS heeft in 2018 deelgenomen aan de mobiliteitstafel van het klimaatakkoord. Samen met andere organisaties levert NS een actieve bijdrage aan de verlaging van CO2-uitstoot door mobiliteit. Het reizen per trein met NS is geheel klimaatneutraal doordat treinen op windenergie rijden. Het stimuleren van het gebruik van de trein draagt direct bij aan de reductie van CO2 in Nederland.

Duurzame mobiliteit

Werkgevers in Nederland faciliteren 56% van de wegkilometers. Daarmee zijn zij een belangrijke sleutel in de verlaging van CO2-uitstoot door mobiliteit. In 2015 hebben 15 organisaties op initiatief van VNO-NCW, het ministerie van IenW, Natuur & Milieu en NS de handen ineen geslagen om verduurzaming van de zakelijke mobiliteit van medewerkers te stimuleren. Zij vormen de beweging Anders Reizen. In 2018 is deze coalitie gegroeid naar 45 bedrijven met meer dan 300.000 medewerkers in Nederland. Zij hebben in 2018 diverse keren successen en knelpunten gedeeld. Op basis van de best practices is een koploperbeleid vastgesteld met een top 10 van meest impactvolle maatregelen om CO2 door zakelijke mobiliteit te reduceren. Nieuw aandachtsgebied is het reduceren van vliegreizen en om deze tot een straal van 700 kilometer te vervangen door treinreizen. Bedrijfsoverstijgende belemmeringen die verduurzaming van mobiliteit in de weg staan, zoals fiscaliteit, anders vliegen, elektrificatie en arbeidsvoorwaarden, komen aan bod in centrale werkgroepen. De coalitie neemt deel aan de mobiliteitstafel van het klimaatakkoord.
NS neemt ook deel aan de mobiliteitsalliantie, een brede coalitie van partijen uit de Nederlandse autowereld, de fietsbranche, het wegtransport en het openbaar vervoer. In 2018 is gewerkt aan een deltaplan mobiliteit. Daarin staat anders betalen voor mobiliteit centraal: betaling wordt meer gericht op gebruik in plaats van bezit. Binnen het deltaplan zijn pilots gedefinieerd voor experimenten met anders betalen voor mobiliteit. Deze dienen als input voor gesprekken met de rijksoverheid over de mobiliteit van de toekomst.