3. Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

(in miljoenen euro's)

2018

2017

Afschrijvingskosten Materiële vaste activa

291

301

Afschrijvingskosten Vastgoedobjecten

8

9

Afschrijvingskosten Immateriële vaste activa

62

45

Totaal afschrijvingskosten

361

355

   

Bijzondere waardeverminderingen en terugneming Materiële vaste activa

-

9

Bijzondere waardeverminderingen Vastgoedobjecten

-

5

Bijzondere waardeverminderingen Immateriële vaste activa

-

-

Totaal bijzondere waardeverminderingen

-

14

   

Totaal

361

369

Voor de toelichting op bijzondere waardeverminderingen van vaste activa wordt verwezen naar noot 14.