4. Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden

(in miljoenen euro's)

2018

2017

Materiaalverbruik

328

321

Energieverbruik

199

184

Totaal

527

505