6. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

(in miljoenen euro's)

2018

2017

Kosten van uitbesteed werk

113

73

Schoonmaakkosten

100

95

Onderhoudswerkzaamheden

123

122

Automatiseringskosten

183

185

Totaal

519

475

De kosten van uitbesteed werk zijn kosten die betrekking hebben op de uitvoering van opdrachten aan derden die niet vallen onder de overige rubrieken binnen deze categorie.