Enkelvoudige winst-en-verliesrekening 2018

(in miljoenen euro's)

2018

2017*

   

Overig resultaat

-

-

Resultaat groepsmaatschappijen na belastingen

106

46

Netto resultaat

106

46

  • * aangepast voor de stelselwijziging spoorwegpensioenregelingen Verenigd Koninkrijk, zoals toegelicht in Sectie 1 van de geconsolideerde jaarrekening.