6) Opbrengsten/resultaatontwikkeling

In de volgende tabel worden de opbrengsten uitgesplitst naar een combinatie van vervoersoort en geografische gebied

 

eerste halfjaar

(in miljoenen euro's)

2019

2018

   

Treingerelateerd vervoer in Nederland

1.308

1.234

Stationsontwikkeling en -exploitatie in Nederland

274

289

Treingerelateerd vervoer in het Verenigd Koninkrijk

1.211

1.072

Busgerelateerd vervoer in het Verenigd Koninkrijk

111

108

Treingerelateerd vervoer in Duitsland

252

168

   
 

3.156

2.871

De omzet voor de NS Groep stijgt met € 285 miljoen van € 2.871 miljoen over het eerste halfjaar van 2018 naar € 3.156 over het eerste halfjaar 2019.

De stijging in Nederland is met name het gevolg van volumegroei in reizigerskilometers en de tariefsverhoging. De groei in het Verenigd Koninkrijk wordt met name veroorzaakt door de autonome groei van bestaande Britse concessies met name de concessies ScotRail en East Anglia. De Groep blijft de Brexit en de mogelijke effecten hiervan op de Britse spoorwegmarkt nauwgezet volgen. De groei in Duitsland wordt vooral gerealiseerd door de start van de concessies DISA en RXX op 8 december 2018.

Naast de hogere vervoersopbrengsten is het resultaat over het eerste half jaar van 2019 sterk beïnvloed door een aantal bijzondere posten, namelijk de voorziening voor individuele tegemoetkomingen Tweede Wereldoorlog (€ -42,5 miljoen), remarketing fee Fyra (€ 21 miljoen) en terugontvangen boete ACM (€ 41 miljoen). Aangezien de boete ACM en remarketing fee Fyra onbelast zijn, is de belastingdruk over het eerste half jaar van 2019 substantieel lager dan het nominale tarief.