5) Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Investeringsverplichtingen

Eind juni 2019 heeft de Groep investeringsverplichtingen uitstaan voor een bedrag van € 1.390 miljoen (31 december 2018: € 1.377 miljoen), voornamelijk voor aankoop van rollend materieel en investeringen in stationsomgevingen.

Verplichting inzake energie Nederland

In 2014 heeft de Groep met Eneco een tienjarig contract (2015-2024) afgesloten voor de levering van de groene tractie-elektriciteit aan het materieelpark in Nederland. Per 30 juni 2019 bedraagt de afnameverplichting € 218 miljoen (31 december 2018 € 218 miljoen).