8) Seizoensinvloeden

Het zwaartepunt van het bedrijfsresultaat ligt met name in het tweede deel van het halfjaar als gevolg van hogere treingerelateerde vervoersopbrengsten in dit deel van het jaar.