9) Medewerkers

Het gemiddeld aantal medewerkers in fte is toegenomen van 33.327 in 2018 naar 33.501 over het 1e half jaar 2019. De ultimo stand per 31 december 2018 bedroeg 33.571.