Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2018

(in miljoenen euro's)

2018

2017*

   

Resultaat over de verslagperiode

116

47

   

Totaalresultaat te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

  

Valuta omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten

-

-3

Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen

-3

3

Belastingen

-

-

Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen als gevolg van herwaardering investeringen verwerkt volgens de equity-methode, na belastingen

-

-

 

-3

-

   

Totaalresultaat niet te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

  

Actuarieel resultaat toegezegd-pensioenregelingen (zie noot 29)

-

1

Belastingen

-

-

Actuarieel resultaat toegezegd-pensioenregelingen als gevolg van herwaardering investeringen verwerkt volgens de equity-methode, na belastingen (zie noot 15)

-

-

 

-

1

   

Totaalresultaat over de verslagperiode

113

48

   

Toe te rekenen aan:

  

De aandeelhouder van de vennootschap

103

47

Minderheidsbelang

10

1

Totaalresultaat over de verslagperiode

113

48

  • * aangepast voor de stelselwijziging spoorwegpensioenregelingen Verenigd Koninkrijk, zoals toegelicht in Sectie 1.