Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die toelichting vereisten in de periode 30 juni 2019 tot het moment van het uitbrengen dit halfjaarbericht.

Utrecht, 15 augustus 2019

Raad van Bestuur

R.H.L.M. van Boxtel, President-directeur
H.L.L. Groenewegen, Directeur Financiën
W.E.F. Rintel, Directeur Operatie
T.B. Smit, Directeur Commercie & Ontwikkeling