Strategieontwikkeling (2020 -2025)

‘Samen maken wij Nederland bereikbaar. Voor iedereen.’

Om ervoor te zorgen dat Nederland bereikbaar blijft, hebben we in 2018 met veel energie de verbinding binnen en buiten NS gezocht om onze nieuwe toekomstvisie vorm te geven. Elke nieuwe visie staat op de schouders van de visies daarvoor. Dat geldt ook voor NS. Hierdoor borgen we continuïteit, maar bewegen we tegelijkertijd mee met een veranderende wereld.

Strategie ontwikkelen, samen met anderen

Om een antwoord te vinden op de vraagstukken op het gebied van mobiliteit hebben we een brede samenwerking gezocht. Binnen NS is er in verschillende bijeenkomsten door heel Nederland en online, met medewerkers, medezeggenschap en vakbonden gedacht over de toekomst van NS om samen onze visie vorm te geven.
Daarnaast zijn we met ruim 70 externe stakeholders in gesprek gegaan over de rol van NS binnen de toekomst van de Nederlandse mobiliteit. In diverse dialoogsessies waren mensen vertegenwoordigd vanuit ministeries, regionale overheden, consumentenorganisaties, partners van de mobiliteitsalliantie, natuur-en milieuorganisaties, vakbonden, leveranciers en kennispartners, jongerenverenigingen van politieke partijen en NOVB.
Op basis van alle inzichten hebben we halverwege 2018 de gezamenlijke nieuwe visie van NS binnen de brede mobiliteit van Nederland gepresenteerd.

Tussenresultaat: de nieuwe missie en visie voor NS van de toekomst

‘Samen maken we Nederland bereikbaar. Voor iedereen.’ Dat is onze missie. Juist omdat het in de toekomst steeds drukker wordt, mensen meer en makkelijker willen reizen op een duurzame manier. Daarnaast nemen we onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. We hebben een duidelijke ambitie: in 2025 leveren we mobiliteit van wereldklasse. Altijd dichtbij, altijd betaalbaar en altijd duurzaam. Simpel gezegd: we willen het beste mobiliteitsbedrijf van Europa zijn.
Om Nederland ook in de toekomst bereikbaar te houden kijken we breder naar mobiliteit: dat gaat dus verder dan de trein en ook om betere aansluiting met andere modaliteiten. Hierbij staan de, steeds veranderende, wensen van onze verschillende reizigers centraal. Reizigers in verschillende delen van het land: stedelijke regio’s, landelijke regio’s en de grensgebieden. Reizigers met wensen die in toenemende mate zowel fysiek als digitaal zijn. We dragen actief bij in ontwikkeling en uitvoering van mobiliteitsoplossingen in een integraal netwerk.

Vervolgstappen

Vanuit de missie en visie werken we de strategie voor Nederland vanaf 2020 uit. In 2018 werkten we aan de strategische richtingen voor NS in Nederland (‘wat gaan we doen?’). De uitwerking van de strategische keuzes (‘hoe gaan we dat doen?’) en doelstellingen vindt medio 2019 plaats, waarna we Spoorslags Beter in 2020 over laten gaan in de nieuwe strategie.