Sociale veiligheid

Prestatie-indicator

Realisatie 2018

Realisatie 2017

Bodemwaarde 2018

Streefwaarde 2019

Klantoordeel sociale veiligheid in de trein en op het station

90%

88%

81%

83%

Het veiligheidsgevoel van reizigers op stations en in de trein is in 2018 gestegen. 90% geeft een 7 of hoger, tegenover 88% in 2017. Afgelopen jaar hebben we verschillende maatregelen genomen om de sociale veiligheid verder te verbeteren, zoals de inzet van camera’s, Veiligheid & Service-personeel en particuliere beveiligers op stations waar reizigers zich onveilig voelen en waar feitelijk sprake is van criminaliteit of overlast. We werken hierin nauw samen met politie, gemeenten en overige vervoerders. Met onze partners hebben we in zogeheten veiligheidsarrangementen afspraken gemaakt om gezamenlijk acties uit te voeren om het veiligheidsniveau te verhogen. Zo zijn er bijvoorbeeld sinds 2017 op uitgaansavonden na 22.00 uur twee conducteurs op de trein en zetten we op overige avonden zogeheten flexibele service- en veiligheidsteams gericht in.

Incidenten met agressie

Agressie-incidenten zijn niet te voorkomen, maar elk incident is er een te veel. NS stimuleert medewerkers om agressie-incidenten altijd te melden. Hier is in oktober, bij de Week van de Veiligheid nog eens extra aandacht aan besteed. Het afgelopen jaar zijn er binnen geheel NS 802 incidenten gemeld van agressie tegen medewerkers in de A-categorie. De A-incidenten betroffen merendeels vormen van bedreiging (285), daarnaast was er in 222 gevallen sprake van lichamelijk geweld. Verder was er sprake van weerspannigheid (183), bespugen (93), dreigen met een wapen (12) en in 7 gevallen van aanranding. Van het geüniformeerde personeel waren 753 medewerkers betrokken bij enige vorm van fysieke agressie. Dit is 17% hoger dan in 2017 (642).
Door het sluiten van poortjes treedt er een verschuiving op van incidenten in de trein naar het station. Het percentage medewerkers dat betrokken is bij agressie naar aanleiding van zwartrijden neemt af. Dit speelt met name in de trein. Daar staat tegenover dat de aanleiding voor aanspreken op gedrag en huisregels toeneemt. Dit speelt met name op stations, zowel voor het aanspreken op misbruik bij de poortjes als voor het aanspreken op andere overtredingen van huisregels en overlast. In de trein is het aantal agressie-incidenten in de A-categorie afgenomen met 15% ten opzichte van 2017. Op het station is het aantal gestegen met 21%. Op het station zijn incidenten beter beheersbaar. Ondersteuning van Veiligheid & Service, politie en/of hulpdiensten is daar eerder ter plaatse dan op een rijdende trein.
In 2018 waren er 206 letselgevallen als gevolg van agressie tegen medewerkers (2017: 183). Dit betreft voor het grootste deel licht letsel (91%). In 193 gevallen ging het om geüniformeerde medewerkers (2017: 183), waarvan 76% opgelopen is door Veiligheid & Service-medewerkers. 
Als maatregel om het aantal incidenten een halt toe te roepen, heeft NS in de tweede helft van 2018 de bodycam voor Veiligheid & Service-medewerkers en beveiligers uitgerold. De bodycam draagt bij aan het veiligheidsgevoel van reizigers en medewerkers en er is sprake van een de-escalerend effect in lastige situaties.