Drempelloos reizen

Niemand reist alleen met de trein. Een reis begint meestal fietsend, soms lopend, met de auto of ander OV. Ook is de eindbestemming zelden het station zelf. Voor dat laatste stuk is er een OV-fiets, de bus, een deelauto. Om de trein aantrekkelijk te houden, investeren we in vervoer dat een goede aanvulling is op de trein. Zo maken we de reis voor en na de trein prettig en dragen we bij aan een gemakkelijke reis van deur-tot-deur.

Fietsparkeren

Circa 45% van de treinreizigers komt met de fiets naar het station. Zij kunnen gebruikmaken van zo’n 143.000 bewaakte stallingsplaatsen, ruim 317.000 onbewaakte stallingsplaatsen en 12.500 fietskluizen bij de stations. ProRail en NS Stations ontwikkelen samen met partners fietsenstallingen waar treinreizigers hun fiets op een gemakkelijke en prettige manier kunnen stallen. Onder meer met de eerste 24 uur gratis stallen in 60 fietsenstallingen, digitale verwijzing naar vrije plekken, gebruik van de OV-chipkaart en een uniforme uitstraling. In 2018 hebben NS Stations en ProRail met diverse gemeenten afgesproken deze services aan te bieden in de fietsenstallingen bij de stations. Daarnaast hebben we in 2018 nieuwe fietsenstallingen geopend op de stations van Maastricht, Utrecht Centraal (Knoopstalling), Amsterdam Zuid (Strawinsky-stalling) en Assen. In Leeuwarden hebben we de fietsenstalling uitgebreid.

Zelfservice fietsenstalling

In enkele maanden tijd zijn in 2018 46 fietsenstallingen op stations omgebouwd naar het nieuwe zelfservice-fietsenstallingconcept. De stallingen hebben een nieuwe entree met transparante poortjes. Fietsers kunnen er elke eerste 24 uur gratis hun fiets stallen met hun OV-chipkaart. Waar nodig zijn fietsrekken bijgeplaatst, verlichting verbeterd en herstelwerk uitgevoerd. In Kampen is vanwege ruimtegebrek op het maaiveld een oude kelder verbouwd tot nieuwe zelfservice-fietsenstalling met 235 extra fietsparkeerplekken. Gemeente en provincie hebben deze renovatie van de kelderstalling mee gefinancierd.

Fiets & Service

In 2018 openden we een Fiets & Service op station Maastricht, Apeldoorn, Zutphen, Assen en Nijmegen. De Fiets & Service dependance Breda Centrumzijde is opgeheven, hier is nog wel een Fiets & Service aan de Belcrumzijde. Fiets & Service is een formule voor fietsreparatie, fietsonderdelen en fietsaccessoires. In totaal waren er eind 2018 24 stations met Fiets & Service.

OV Fiets

Reizigers maakten in 2018 4,2 miljoen ritten (2017: 3,1 miljoen) op de OV-fiets. We hebben in 2018 zo’n 1.000 OV-fietsen gerecycled en het aantal fietsen uitgebreid met 6.000 om te kunnen voldoen aan de groeiende klantvraag. Daarmee komt het totaal aan OV-fietsen eind 2018 op 22.500.
Op 1 januari 2018 was het 10 jaar geleden dat NS de service OV-fiets overnam. Ter gelegenheid hiervan organiseerden we een congres waarin we met partners als ProRail, ministerie IenW, gemeenten en provincies, zakelijke relaties, oud-stichtingbestuurders en (oud-)collega’s terugkeken en vooruitblikten op de toekomst van deelfietsen, de beweging van bezit naar gebruik en de ontwikkelingen rond fietsparkeren en OV Fiets.

Autoparkeren

6% van de treinreizigers komt met de auto naar het station en parkeert daar. In 2018 zijn er ruim 500 extra P+R-plekken bijgekomen op vijf stations. Het aantal P+R-plaatsen in stationsomgevingen is nu ruim 47.000 (2017: 44.000).
In de energieneutrale parkeergarage van station Driebergen-Zeist kunnen reizigers sinds december 2018 gebruikmaken van elektrische deelauto’s. Zo kunnen zij de reis van deur tot deur zo duurzaam mogelijk maken.

NS Zonetaxi

Sinds eind 2018 is NS Zonetaxi op 244 extra stations beschikbaar. Reizigers kunnen nu in totaal op 377 stations gebruikmaken van NS Zonetaxi. Online boeken en vooraf betalen via iDEAL maken het regelen eenvoudig. Het is niet meer nodig om je vooraf te registreren als lid van NS Zonetaxi. Het starttarief voor de eerste 2 kilometer is voor het eerst sinds 2012 gestegen. Redenen hiervoor waren de verhoging van het btw-tarief en kostenstijgingen. Het tarief van de zones na het starttarief is gelijk gebleven.