ScotRail

ScotRail is aanbesteed door Transport Scotland en exploiteert intercity-, regio- en voorstadsdiensten op het nationale spoornetwerk van Schotland. Abellio begon met de exploitatie van de nationale spoorwegen van Schotland op 1 april 2015 en de concessie loopt tot 2025, tenzij Transport Scotland zich in 2022 beroept op de clausule voor beëindiging.
ScotRail heeft een alliantie met Network Rail, met als doel het beheer en onderhoud van infra en het zo optimaal mogelijk aanbieden van treindiensten voor de reizigers. De beoogde doelstellingen van deze samenwerking zijn nog maar beperkt gerealiseerd.
De eerste resultaten van een aantal belangrijke investeringsprojecten gericht op verbetering van de infrastructuur en op vernieuwing en uitbreiding van het aantal treinen zijn in 2018 zichtbaar geworden. Daardoor kunnen reizigers in Schotland comfortabeler reizen. ScotRail investeert in 70 moderne, elektrische Hitachi 385-treinen die sneller, langer en milieuvriendelijker zijn. De eerste Hitachi 385’s zijn geïntroduceerd in juli 2018 en de eerste van 26 snellere intercitytreinen, gereviseerd door Wabtec, werd in oktober 2018 in gebruik genomen. In 2019 zal ScotRail de overige gereviseerde intercitytreinen in gebruik nemen voor een betere verbinding tussen zeven steden in Schotland.
Nadat de Schotse dienstregeling in december 2018 was gewijzigd (de grootste verandering sinds de jaren 90), werd in de media veel aandacht besteed aan uitgevallen treinen en vertragingen in de eerste weken. Een en ander werd veroorzaakt door vertragingen bij de voltooiing van elektrificatieprojecten door Network Rail en vertragingen bij de levering van nieuwe en gerenoveerde treinen. Deze vertragingen hadden nadelige gevolgen voor de opleiding en nieuwe roosters van treinpersoneel, omdat dat mede door de vertragingen in een zeer korte tijdsperiode moest worden gerealiseerd. Door grote inzet van de medewerkers van ScotRail zijn de problemen inmiddels onder controle.
In de komende 18 maanden zullen alle belangrijke dienstregelingswijzigingen zijn geïmplementeerd en zijn de nieuwe en gereviseerde treinen geïntroduceerd. In 2020 zal de renovatie van Glasgow Queen Street Station worden voltooid. Glasgow Queen Street Station is het eindstation op het drukke traject Edinburgh- Glasgow. Dit traject draagt 30% bij aan de totale reizigersomzet van ScotRail. In 2016 is Queenstreet Station 20 weken gesloten geweest, waardoor reizigers zijn weggebleven en nog altijd blijft de groei achter bij de rest van het Schotse netwerk. Dit heeft een negatieve uitwerking gehad op de gerealiseerde omzet van ScotRail.

ScotRail

  

2018

2017*

€ miljoen

  

Omzet

889,2

769,1

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

1,4

1,1

Intercompany financieel resultaat

-2,5

-2,1

Resultaat na belastingen

-2,3

-4,0

Investeringen

10,9

11,2

  • * Vergelijkend cijfer is aangepast voor de stelselwijziging spoorwegpensioenregelingen Verenigd Koninkijk, zoals toegelicht in de jaarrekening.