ERTMS

Omschrijving

De invoering van ERTMS kent als risico’s dat het leidt tot grote klanthinder of dat de implementatie van ERTMS niet de verwachte resultaten gaat opleveren. Het vervangen van het treinbeveiligingssysteem op het Nederlandse spoor is een ingrijpend en complex programma, dat impact zal hebben op de prestaties van NS. De uitrol zal vele jaren duren. Tijdens deze periode moet er gebruik worden gemaakt van zowel het traditionele beveiligingssysteem (ATBvv) als ERTMS.

Toelichting

Het ERTMS-programma is erg complex, omdat het zowel technische, operationele als organisatorische elementen bevat. De invoering van ERTMS in de Nederlandse spoorsector (NS, ProRail, overige vervoerders) vindt plaats onder regie van een programmadirectie, die door het ministerie van IenW bij ProRail is geplaatst. De implementatie van ERTMS op het Nederlandse spoor raakt zowel vervoerders als de infrabeheerder. Zowel de infrastructuur als de treinen moeten worden aangepast om ERTMS ingevoerd te krijgen. ERTMS zal per baanvak worden uitgerold waarbij ATBvv wordt verwijderd. Tijdens de uitrol zal het huidige treinbeveiligingssysteem ATB in gebruik blijven totdat alle baanvakken rond 2050 zijn uitgerust met ERTMS. De komende jaren zal ERTMS zich als Europees treinbeveiligingssysteem blijven ontwikkelen. Het risico is daarin gelegen dat de aanpassingen een alomvattend karakter hebben en dat de partijen dit nog nooit eerder hebben gedaan.

Maatregelen

NS bereidt de introductie van ERTMS zorgvuldig voor in nauwe samenwerking met de ERTMS-programmadirectie, ProRail en de andere vervoerders. De vervanging van ATB door ERTMS op het eerste baanvak – op dit moment voorzien omstreeks 2028 – zal voorafgegaan worden door een migratiestappenplan waar een proefbaanvak aan is toegevoegd. Ten opzichte van de vorige planning is nu geruime tijd beschikbaar voor testen. Daarnaast zijn verschillende andere door NS ingebrachte punten ter reductie van lagere operationele performance en of onacceptabele klanthinder opgenomen in de voorgenomen programmabeslissing. Een van de belangrijkste punten is dat de ERTMS-programmadirectie verantwoordelijkheid neemt voor het minimaliseren van klanthinder.

Trend beheersing

Het risico voor klanthinder is met de genomen maatregelen gereduceerd. Het risico dat de implementatie van ERTMS niet de verwachte resultaten gaat opleveren, wordt nu door NS in samenwerking met sector verder uitgewerkt.