Infracapaciteit

Omschrijving

Het risico dat door veel grote buitendienststellingen, achterblijvende investeringen en politieke druk op ProRail een tekort ontstaat aan spoorweginfrastructuur en de kwaliteit achteruit gaat, waardoor NS de groeiambities en operationele verbeteringen onvoldoende kan realiseren.

Toelichting

NS is voor het uitvoeren van haar dienstregeling afhankelijk van voldoende betrouwbare spoorinfrastructuur. Om de infra betrouwbaar te houden en uit te breiden, zijn meer investeringen nodig. Ook buitendienststellingen zijn nodig om aan het spoor te kunnen werken. In 2018 waren er veel buitendienststellingen waardoor tijdelijk minder capaciteit beschikbaar was. De komende jaren zal dit ook zichtbaar zijn. Er is een aantal factoren dat nu en in de toekomst zorgt voor extra druk op de infracapaciteit en -kwaliteit. Het aantal reizigerskilometers zal verder toenemen en NS heeft ambitieuze groeiplannen. Veiligheids- en milieueisen op onder andere opstelterreinen nemen toe, terwijl de behoefte aan opstelcapaciteit door instroom van nieuwe treinen stijgt. Afgelopen jaren is onderhoud uitgesteld, met toenemende kans op onverwachte verstoringen en meer buitendienststellingen, ook om dit uitgestelde onderhoud alsnog uit te voeren.

Maatregelen

NS stelt een integraal assetplan op waarin we het dienstregelingsontwerp op zowel korte- als lange termijn combineren met de assets materieel, personeel en infrastructuur. Hierdoor kunnen we samen met ProRail meer integraal sturen op infrabehoefte op langere termijn. De NS-productstappen en benodigde ontwikkelingen in de infrastructuur bij ProRail worden in een regulier proces op elkaar afgestemd. Op basis van de materieelparkplanning van NS ontwikkelen en toetsen we verschillende toekomstscenario’s om deze vervolgens proactief te delen met IenW en ProRail. NS werkt tevens samen met ProRail om de Randstad goed bereikbaar te houden tijdens werkzaamheden. Een voorbeeld hiervan is de gezamenlijke programmasturing op het beperken van klanthinder in de Ruit Amsterdam (gebied tussen Schiphol, Amsterdam Zuid, Amsterdam Centraal en Weesp).

Trend beheersing

De beheersing is in 2018 gelijk gebleven. Het achterblijvende investeringstempo bij groeiende reizigerskilometers, de toegenomen veiligheids- en milieueisen en de buitendienststellingen om het spoor betrouwbaar te houden, leiden in het heden en naar de toekomst toe tot knelpunten in de benodigde infrastructuur. Hierdoor kan het uitvoeren van de treindienst en het realiseren van onze ambities negatief worden beïnvloed.