Verbetercapaciteit

Omschrijving

Het risico dat de ingezette verandertrajecten niet of te laat het gewenste resultaat opleveren, met als gevolg dat NS niet voldoet aan de afspraken en verwachtingen van de stakeholders.

Toelichting

Om de dienstverlening van NS te verbeteren en operationele targets te realiseren zijn we een aantal (organisatie)veranderingen gestart. Als gevolg van afhankelijkheden tussen verbeterinitiatieven blijft het uitdagend om steeds de juiste keuzes te maken. Daarnaast kent NS een hoge complexiteit van de onderliggende processen. Tot slot vraagt een aantal verbeteringen ook een gedragsverandering van medewerkers. Dit geheel maakt het niet altijd eenvoudig om benodigde veranderingen tijdig en volledig te realiseren.

Maatregelen

De slagvaardigheid van NS neemt verder toe. Door het beheersen van het projectenportfolio, kunnen we knelpunten tijdig signaleren en adresseren. Daarnaast zijn we in gesprek met de (nieuwe) medezeggenschap en vakbonden over de langetermijnstrategie van NS en de daarvoor noodzakelijke veranderingen aan de hand van de veranderagenda. De wendbaarheid van NS en de ‘medewerker van de toekomst’ zijn in deze gesprekken een expliciet thema. In 2018 zijn in de operatie een aantal belangrijke herinrichtingen ingevoerd na testtrajecten, waarbij implementatie nu nog aandacht vraagt. Andere herinrichtingen volgen in 2019. Inzichten uit metingen (medewerkersbetrokkenheid-onderzoek, integriteit en veiligheid), arbeid van de toekomst en veranderingen per bedrijfseenheid verwerken we tot een integraal veranderverhaal en integrale aanpak.

Trend beheersing

De beheersing is door verbeterde portfoliobeheersing en bovengenoemde ontwikkelingen zoals de doorgevoerde herinrichtingen verbeterd. Door de toenemende druk op financieel rendement voor de organisatie is het essentieel om de laatste verbeteringen te realiseren en het aantal programma’s en projecten te verminderen, zodat verantwoordelijkheden duidelijker in de lijn worden belegd.