Onvoldoende bedrijfsresultaat

Omschrijving

Het risico dat NS door sterker stijgende kosten in relatie tot de omzetwikkeling het gewenste rendement niet haalt. Gevolg hiervan is dat NS onvoldoende bedrijfsresultaat en operationele cashflow genereert, waardoor NS in de toekomst haar strategie niet kan financieren.

Toelichting

NS heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd om de operationele prestaties structureel te verbeteren. Tevens investeert de NS in nieuw materieel en modernisering van bestaand materieel om de reizigersgroei en de verwachte groei voor de komende jaren op te vangen. Vanwege het kapitaalintensieve karakter van het bedrijf is de kostenstructuur binnen NS relatief vast. NS dient de komende jaren fors te investeren om de reizigersgroei te faciliteren en te voldoen aan concessieverplichtingen en toezeggingen aan stakeholders. Kosten nemen daardoor toe, met extra druk op het resultaat, maar de operationele cashflow blijft wel stabiel. Voor het aantrekken van financiering is een goede rating van belang.

Maatregelen

Vanuit een integrale sturing op basis van duidelijke bedrijfsdoelstellingen is NS in de financiële kolom, bij de stafdiensten en in de bedrijfsonderdelen gestart met initiatieven om resultaatverbeteringen te realiseren en een kostenbewuste cultuur te bevorderen. Daarbij laten we naast financiële ook maatschappelijke en commerciële belangen meewegen. Hierbij kijkt NS naar personeel, materieelinzet en het servicemodel.

Trend beheersing

NS neemt maatregelen om de resultaten te verbeteren, waarbij we naast kostenverlaging bij indirecten en stafdiensten ook het verhogen van productiviteit en opbrengsten nastreven. De afgelopen jaren en in 2018 was het verbeteren van het resultaat ondergeschikt aan het verbeteren van de operationele prestaties. Hiervoor zijn en worden de komende jaren nog forse investeringen gedaan in onder andere materieel en IT. De komende jaren zal het belang van een gezond rendement weer een hogere prioriteit krijgen nu de operationele prestaties goed op orde zijn, hetgeen NS in staat stelt om zelfstandig haar toekomstplannen en investeringen te kunnen blijven financieren. Initiatieven moeten we nog wel realiseren.