Marktordening

Omschrijving

Het risico dat de politiek kiest voor andere inrichting van het hoofdrailnet of de positie van NS Stations, waardoor de prestaties naar de reiziger onder druk komen te staan en de bedrijfsactiviteiten van NS worden geraakt. De staatssecretaris van IenW heeft aangekondigd medio 2020 een besluit te nemen over de ordening van de spoorsector.

Toelichting

In het regeerakkoord zijn enkele voornemens geuit met betrekking tot de ordening op het spoor die NS zouden kunnen raken. Zo onderzoekt het kabinet de decentralisatie van vier spoorlijnen. Ook heeft de staatssecretaris van IenW een aantal onderzoeken aangekondigd die haar moeten helpen bij het nemen van een besluit over de ordening van de spoorsector. Zo onderzoekt zij het eigendom en de exploitatie van stations en komt er een onderzoek naar de HSL. Ook zullen de uitkomsten van de midterm-review betrokken worden.

Maatregelen

Binnen NS lopen diverse verbeterprogramma’s. De effecten daarvan laten een verbeterde performance zien, zowel op het gebied van de treindienst als op en rond de stations. De HSL-Zuid blijft echter achter door systeem en materieel. Ook loopt NS op schema in het behalen van haar prestatieafspraken. Verder werkt NS continue aan het verbeteren van haar dienstverlening aan de reiziger. NS werkt mee aan de onderzoeken van het ministerie ter voorbereiding op een beslissing over de ordening van de spoorsector.

Trend beheersing

De onzekerheid omtrent de marktordening blijft onverminderd groot. NS zet zich continue in om een goede performance te blijven realiseren.