Eigen vermogen en balans totaal

Het eigen vermogen bedroeg aan het einde van het verslagjaar € 3.627 miljoen (2017: € 3.477 miljoen). De winst over de verslagperiode van € 106 miljoen is aan het eigen vermogen toegevoegd. Het rendement op eigen vermogen was 3,0% in 2018 (1,3% in 2017). De solvabiliteit is 52% en daarmee iets lager dan vorig jaar (2017: 56%) door een hoger balanstotaal. Het balanstotaal (€ 7.030 miljoen) is vooral gestegen door investeringen in treinen en doordat de OV-studentenkaart voor 2019 (€ 463 miljoen) vooruit is ontvangen in december 2018 terwijl die voor 2018 is ontvangen in januari 2018 (€ 448 miljoen).