Resultaat over de verslagperiode en winstbestemming

Over 2018 is een winst van € 106 miljoen gerealiseerd. Voorgesteld wordt om een dividend uit te keren van € 37 miljoen, zijnde 35% van het resultaat over 2018 en het resterende bedrag van € 69 miljoen aan de reserves toe te voegen.