Onze impact op milieu en maatschappij

Met dagelijks meer dan 1 miljoen reizen heeft NS in Nederland een grote impact op de maatschappij: in mobiliteit, veiligheid, emissies en bestedingen. Om de opbouw en omvang van deze maatschappelijke impact transparant weer te geven, drukken we de positieve en negatieve milieu- en sociaaleconomische effecten op de omgeving in euro’s uit.

Onze impact in een notendop

Onderstaand schema geeft de ontwikkeling weer ten opzichte van de afgelopen jaren en het referentiejaar 2014. In 2018 maakten reizigers ruim 250 miljoen meer kilometers met de trein ten opzicht van 2017, waardoor onze positieve maatschappelijke impact op mobiliteit en veilig reizen ten opzichte van de auto opnieuw is verbeterd. De negatieve impact door reistijd is daardoor ook toegenomen. Nieuw voor NS om te berekenen over 2018 is de positieve maatschappelijke impact op gezondheid doordat treinreizigers meer bewegen. Doordat we geen dieseltreinen meer rijden en busbedrijf Qbuzz vorig jaar hebben verkocht, is onze milieu-impact verbeterd. Door een kleiner personeelsbestand zijn de positieve impact van bestedingen en opleidingen verminderd. Een nieuwe rekenmethodiek voor arbeidsveiligheid kan niet voor vorige jaren berekend worden, waardoor vergelijken niet mogelijk is.

Maatschappelijke
impact NS

Impact 2018

% tov 2017

% tov 2016

 

Impact
ten opzichte van de auto

% tov 2017

% tov 2016

 

(in € miljoen)

 

(in € miljoen)

        

mobiliteit

€ 7.776

2%

9%

  

nvt

 

bestedingen

€ 1.375

-3%

10%

  

nvt

 

opleiding

€ 12

-12%

25%

  

nvt

 

reistijd

€ -5.727

2%

11%

  

nvt

 

milieu

€ -72

-17%

-50%

 

€ 291

3%

25%

veiligheid en gezondheid

€ -131

nvt

nvt

 

€ 620

4%

13%