Sociaaleconomische impact door veiligheid

We kunnen bijdragen aan veiligheid in de maatschappij door veilig vervoer en een veilige omgeving te bieden aan reizigers en medewerkers. Bij NS werken we aan arbeidsveiligheid, sociale veiligheid, en veilig reizen. De maatschappelijke kosten voor arbeidsveiligheid en sociale veiligheid zijn dit jaar op basis van een andere berekeningswijze tot stand gekomen. Deze vernieuwde berekening zorgt voor een hogere nauwkeurigheid bij het berekenen van de maatschappelijke kosten van arbeidsongevallen. Daarbij is vergelijking met voorgaande jaren niet meer mogelijk omdat de data niet aanwezig zijn om te kunnen herberekenen.
De maatschappelijke kosten van arbeidsveiligheid in 2018 zijn € 15 miljoen. In het kader van arbeidsveiligheid van onze medewerkers werkt NS aan het voorkomen van fysieke of psychische schade, onder andere als gevolg van onveilige arbeidsomstandigheden, waardoor zij niet meer (volledig) kunnen werken of zorg nodig hebben. NS heeft in 2018 verdere stappen gezet in het bevorderen van het melden van onveilige situaties en om de onveilige arbeidsomstandigheden te verminderen, onder andere door goede risico-inventarisatie- en evaluatierapporten (RI&E).
Op het gebied van sociale veiligheid hebben we afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen ter verbetering, zoals de inzet van camera’s, bodycams, beveiligers op stations waar het veiligheidsgevoel laag is. We werken hierin nauw samen met politie, gemeenten en overige vervoerders. Met onze partners hebben we afspraken gemaakt om gezamenlijk acties uit te voeren om het veiligheidsniveau te verhogen. Het klantoordeel sociale veiligheid is daardoor verbeterd. De maatschappelijke impact van sociale veiligheid in 2018 is zo’n € 10 miljoen.

Veilig reizen 

Voor veilig reizen werkt NS samen met partners aan het voorkomen van botsingen, ontsporingen of onveilige situaties op het station. In 2018 waren de maatschappelijke kosten € 0,5 miljoen en lager dan in 2017. In het voor- en natransport is het aantal verkeersongevallen en de impact daarvan vele malen groter en bedroeg net als in 2017 circa € 107 miljoen. Ten opzichte van vervoer met de auto is reizen met de trein relatief veilig. We berekenden de positieve impact, vermeden ongelukken doordat voor de trein is gekozen, alleen voor ‘keuzereizigers’. De maatschappelijke baten van veilig vervoer per trein bedroeg circa € 620 miljoen voor 2018 (593 miljoen in 2017).