Sociaaleconomische impact op gezondheid door actievere levensstijl

We hebben een sociaaleconomische impact op de maatschappij doordat reizigers die gebruik maken van haar diensten hierdoor ook actiever zullen worden. Deze impact hebben we voor het eerst berekend. Beweging van en naar trein- of busstation zorgt ervoor dat een bepaald percentage inactieve mensen actief wordt. Per dag wordt 16 minuten extra beweging toegekend aan reizigers van NS. Een zesde van de treinreizigers gaat door deze extra beweging tot de groep van actieve mensen behoren. Door een actieve levensstijl kunnen kosten worden ontlopen die zijn verbonden aan een inactieve levensstijl, onder andere medische kosten en productiviteitsverlies. Deze positieve impact bedroeg in 2018 ongeveer € 2 miljoen.