Leren bij NS

Om in de toekomst goede operationele en financiële prestaties te garanderen, is er voortdurend ander gedrag en nieuwe kennis noodzakelijk. Veranderen en leren gaan samen. De NS-visie op leren steunt op 6 uitgangspunten: je leert om te presteren, leren regisseer jezelf, je leert op maat, je leert in de praktijk, je leert continu en leren is altijd binnen handbereik.
NS zet in op deze visie, met als doel het versneld toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden. NS investeerde in 2018 ruim € 25 miljoen in opleidingen en andere leeractiviteiten. In totaal volgden NS-medewerkers 57.725 opleidingsdagen en doorliepen ze 129.569 e-learnings. 164 leerprogramma’s werden nieuw ontwikkeld of verbeterd.

Leven lang leren

Daarnaast besteden we voortdurend aandacht aan een leven lang leren. In het werk krijgen medewerkers vakinformatie via apps, praktijkbegeleiding en mentoring. Monteurs, machinisten en conducteurs volgen eigen vakopleidingen, vaak in nauwe samenwerking met reguliere onderwijsinstellingen. Vanuit ons eigen NS Leercentrum onderhouden we de vakkennis van onze medewerkers met 8.695 verschillende vormen van leren, waarin onder meer simulatoren, e-learnings, apps, vakpagina’s en klassikale leermethoden worden toegepast.
Medewerkers hebben daarnaast een individueel budget waarmee ze persoonlijke keuzes kunnen maken in faciliteiten en activiteiten op het gebied van gezond en gemotiveerd werken.

Vakmanschap centraal

Het vakmanschap van onze machinisten, hoofdconducteurs, servicemedewerkers, veiligheidspersoneel en monteurs blijft centraal staan in alle leeractiviteiten. Onze basisopleidingen vormen daarin het startpunt. Zo’n 300 machinisten, hoofdconducteurs en medewerkers Veiligheid & Service rondden hun basisopleiding het afgelopen jaar succesvol af.
Om te kunnen rijden op de Sprinter Nieuwe Generatie (SNG) volgden 750 machinisten en 1.750 hoofdconducteurs een opleidingstraject voor deze treinen. Alle machinisten rustten we uit met tablet met daarop de app Mijn Vakmanschap, zodat vakinformatie en materieelkennis altijd up-to-date toegankelijk is.

Veiligheid en privacy

Om kennis van en bewustzijn rond veiligheid te garanderen, doorliepen 3.956 medewerkers een online module over het nieuwe veiligheidsbeheersysteem (VBS) van NS. De module is van belang voor iedere medewerker die in het dagelijks werk te maken heeft met spoorwegveiligheid en is verplicht voor iedere medewerker die met het VBS werkt.
NS-medewerkers zijn voorbereid op de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), die in 2018 is ingevoerd. 12.788 van hen hebben de online leermodules over het thema doorlopen.

Materieeltechniek en de TechniekFabriek

Vooruitlopend op de introductie van nieuwe treinen hebben we in 2018 bijna 800 monteurs opgeleid voor onderhoud aan het materieel. Daarnaast hebben afgelopen jaar 263 van onze monteurs deelgenomen aan een mbo-opleiding, die was aangepast op hun (werk)ervaring. Hierdoor kunnen ze de opleiding relatief snel doorlopen.
In de TechniekFabriek, de technische opleiding van NS waar huidige en toekomstige treinmonteurs een intensief mbo-programma volgen, volgden eind 2018 102 leerlingen een tweejarig leertraject mechatronica. Eerder stroomden in september al 43 leerlingen vanuit de TechniekFabriek door naar een baan bij NS.

Overig

NS zet in op meerdere vormen van leren. Bij de ontwikkeling van nieuwe opleidingen ligt de nadruk op informeel leren en leren in de praktijk. Denk aan ondersteunde vakinformatie via mobile apps, e-learning, werkplekopdrachten of de treinsimulator. Ook maken we gebruik van interne expertise van collega’s: medewerkers met ervaring op het gebied van (team)coaching, intervisie of facilitering begeleidden afgelopen jaar ruim 200 medewerkers en meer dan 100 teams. Via het online NS Leerportaal hebben medewerkers toegang tot een groot aanbod opleidingen waarbij ze ook hun leerpad en kwalificaties kunnen inzien.

Mobiliteit

Als organisatieontwikkelingen gevolgen hebben voor medewerkers, zet NS vroegtijdig in op begeleiding naar ander werk binnen of buiten NS. Dit doen we om boventalligheid van medewerkers te voorkomen. In 2018 heeft het grootste deel van de boventallige medewerkers binnen de begeleidingstermijn ander passend werk gevonden.
NS begeleidt niet alleen medewerkers in het kader van re-integratie, boventalligheid en outplacement maar zet bewust in op employabiliteit. In 2018 hebben ruim 300 medewerkers op eigen initiatief gebruik gemaakt van hulp en advies door de afdeling Loopbaanadvies. In totaal kregen ongeveer 600 medewerkers begeleiding.
Ook stimuleert NS mobiliteit onder meer door oriëntatiedagen en ontwikkelplekken voor roostergebonden medewerkers te organiseren. Medewerkers maken tijdens een oriëntatiedag kennis met het werk van collega’s in een ander werkveld. Tijdens een ontwikkelplek kunnen medewerkers in een andere werkomgeving gedurende 3 maanden ervaring opdoen, zich verder ontwikkelen en onderzoeken of een loopbaanstap in de gekozen richting een optie is.