Leiderschap bij NS

In 2018 hebben we een nieuw profiel voor leidinggevenden opgesteld, gebaseerd op de nieuwe missie en visie van NS. Vier kwaliteiten zijn van belang voor leidinggevenden binnen NS:

  • integraal samenwerken met het reizigersbelang voorop

  • ambitieuze doelen realiseren

  • de verandering leiden

  • een voorbeeld zijn voor anderen

In 2019 geven we op basis van dit profiel de ontwikkeling van onze leidinggevenden verder vorm. Daarnaast bleef er in 2018 onverminderd aandacht voor doorstroom van huidige leiders en het klaarstomen van toekomstige leiders. Voor de 190 sleutelposities hebben we voor korte of lange termijn opvolgers in beeld. In 2018 kwam 74% van de benoemingen op sleutelposities uit de interne opvolgingsplanning.

Leiderschapsontwikkeling

Medewerkers die het in zich hebben om door te groeien naar een leidinggevende positie, bieden we ondersteuning op maat en in-company leiderschapsprogramma’s. De derde editie van het leiderschapsprogramma Navigator (opvolgers voor top 50-functies) liep gedurende het hele jaar. Op 14 december presenteerden de 14 deelnemers (van NS en Abellio) hun advies over hoe leiderschap het verbeteren van de financiële prestaties van NS kan stimuleren. Daarnaast is het CAP-programma voor een groep kandidaten voor managementposities afgesloten. 25% van hen hebben tijdens of kort na afronding van het programma een vervolgstap gezet. Een nieuwe groep van 17 kandidaten is inmiddels gestart en geeft zelf vorm aan de stap die zij als leider moeten maken.
In 2018 namen 22 trainees deel aan een van de traineeprogramma’s voor operationeel management, IT, techniek en finance.