Zorg voor privacy van onze reizigers en medewerkers

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. NS heeft als voorbereiding hierop een extern bureau een scan laten uitvoeren. De scan heeft geleid tot verbeterpunten om compliant te worden met de verordening. Zo hebben we werkpakketten ontwikkeld die in de hele organisatie zijn geïmplementeerd. NS heeft daarnaast veel aandacht besteed aan opleiding en bewustzijn, onder meer door (verplichte) e-learnings. Om te borgen dat NS compliant blijft aan de privacywetgeving is een nieuwe privacy-structuur en governance ingericht.
Voor NS is privacy van reizigers en medewerkers meer dan verplichte regelgeving. We hebben vier principes opgesteld die leidend zijn bij het verwerken van persoonsgegevens: ‘transparant’, ‘Veilig bij NS’, ‘Keuze en control’ en ‘Innovatief en open’.
Eind 2018 is het AVG-programma ontbonden, waarna de overgebleven punten uit het programma worden overgedragen aan de bedrijfsonderdelen. De afdeling Integriteit en Compliance monitort hoe zij die implementeren.