2) Eigen vermogen en dividend

In de aandeelhoudersvergadering van 18 maart 2019 zijn de jaarrekening over 2018 en de winstbestemming vastgesteld. Overeenkomstig het voorstel is van de winst over de verslagperiode van € 106 miljoen een bedrag van € 69 miljoen toegevoegd aan de reserves en een bedrag van € 37 miljoen uitgekeerd als dividend.