3) Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

Het totaalbedrag aan leningen en overige financiële verplichtingen kan als volgt worden gespecificeerd:

(in miljoenen euro's)

30 juni 2019

31 december 2018

   

Langlopende verplichtingen

  

(Onderhandse) leningen

651

652

Overige financiële verplichtingen

42

42

Commodity derivaten

1

2

Totaal

694

696

   

Kortlopende verplichtingen

183

72

(Onderhandse) leningen

17

22

Rekeningcourant kredieten banken

1

2

Totaal

201

96

   

Totaal verplichtingen

895

792

Bij het bepalen van de waarde van voor afdekking gebruikte commodity derivaten gebruikt de Groep waarderingstechnieken waarbij alle significante benodigde gegevens zijn ontleend aan zichtbare marktgegevens.

Leaseverplichtingen

De leaseverplichtingen (langlopend € 44 miljoen en kortlopend € 2 miljoen) die per 31 december 2018 zijn verantwoord hebben betrekking op financial leaseverplichtingen onder IAS 17.