Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over het eerste halfjaar van 2019

 

eerste halfjaar

(in miljoenen euro's)

2019**

2018*

   

Resultaat over de verslagperiode

94

21

Totaalresultaat te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

7

9

Totaalresultaat niet te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

3

0

Niet gerealiseerde resultaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen

10

9

   

Totaalresultaat over de verslagperiode

104

30

   

Toe te rekenen aan:

  

De aandeelhouder van de vennootschap

99

25

Minderheidsbelang

5

5

   

Totaalresultaat over de verslagperiode

104

30

  • * Aangepast voor de stelselwijziging spoorwegpensioenregelingen Verenigd Koninkrijk, zoals toegelicht in de grondslagen.
  • ** De Groep heeft IFRS 16 toegepast vanaf 1 januari 2019, met toepassing van de aangepaste retrospectieve benadering. Daarom is het cumulatieve effect van de invoering van IFRS 16 als een aanpassing in de openingsbalans op 1 januari 2019 verwerkt, zonder aanpassing van vergelijkende informatie, zoals opgenomen in de algemene toelichting.