Beter en meer: verbeteringen op en rond het spoor

In het programma Beter en Meer werkten NS en ProRail samen aan betere prestaties op het spoor. Om het reizen met de trein aantrekkelijker te maken is een betrouwbaardere treindienst nodig (‘Beter’) en verhoging van de frequentie (′Meer′). Onderdeel van Beter en Meer was de Verbeteraanpak Trein, waarin we hebben gewerkt aan hoogfrequent vervoer tussen Eindhoven en Amsterdam. Dit onderdeel is met de introductie van de tienminutentrein tussen Eindhoven en Amsterdam in 2018 afgerond. Het programmaonderdeel Be- en Bijsturing van de Toekomst richtte zich in 2018 op het zo snel mogelijk herstellen van de treindienst na een verstoring.